KM - kachliarstvo a krby

KM - Kachliarstvo a krby

Naša firma vznikla v roku 2007. Sme riadnym členom Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej Republiky Bratislava a Slovenského cechu krbárov a kachliarov Banská Bystrica.

Poskytujeme

  • Stavbu krbov, kachľových pecí a sporákov (dodávame kompletný materiál)
  • Rekonštrukcie krbov, starých kachľových pecí a sporákov
  • Záručný a pozáručný servis

Na stavbu daného diela poskytujeme 2 roky záruky, na krbovú vložku podľa priloženého záručného listu od výrobcu.

Postup stavby diela

  • Obhliadka miesta stavby diela – komunikácia so zákazníkom ( výber vykurovacieho telesa, vzhľadu a funkčnosti diela.)
  • 3D návrh diela na dotvorenie interiéru
  • Predbežná cenová ponuka
  • Dohoda o vyhotovení diela: zmluvné strany, predmet zmluvy – dielo, platobné podmienky, čas trvania prác
  • Realizácia diela – odborná činnosť s certifikovaným materiálom, vrátane uskutočnenia skúšok zapojenia diela podľa noriem a protipožiarnych predpisov